محیط روشن/خاموش
Region under attack

پاراگوئهبه Oklahoma, بلغارستان حمله کرد
5,382, 19:54 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

پاراگوئهبه Nebraska, آمریکا حمله کرد
5,380, 22:55 روز (2 روز قبل)

Region under attack

آمریکابه Kansas, پاراگوئه حمله کرد
5,379, 00:38 روز (4 روز قبل)

Subscribe to all articles from پاراگوئه