محیط روشن/خاموش
Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به TSM Storage 2 رد شد
4,848, 12:29 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

رومانیبه Subcarpathia, پاراگوئه حمله کرد
4,848, 07:04 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

پاراگوئهبه Texas, آمریکا حمله کرد
4,847, 20:51 روز ( 17 ساعت قبل )

War Declared

پاراگوئه prepares an airstrike on آمریکا
4,847, 17:30 روز ( 20 ساعت قبل )

Resource Concession proposal

A Resource Concession law to Paraguay has been proposed.
4,847, 16:19 روز ( 22 ساعت قبل )

Region under attack

پاراگوئهبه Santa Cruz, پرو حمله کرد
4,847, 14:33 روز ( 23 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from پاراگوئه