محیط روشن/خاموش
Region under attack

بریتانیابه Syunik, ارمنستان حمله کرد
5,175, 22:39 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

بریتانیابه Wales, نیوزیلند حمله کرد
5,175, 22:38 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

لیتوانیبه Delaware, بریتانیا حمله کرد
5,175, 21:57 روز ( 2 ساعت قبل )

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Bank of England رد شد
5,175, 14:26 روز ( 10 ساعت قبل )

Resource Concession proposal

A Resource Concession law to Spain has been proposed.
5,175, 13:31 روز ( 11 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from United-Kingdom