محیط روشن/خاموش
Region under attack

مصربه Lower Egypt, بریتانیا حمله کرد
6,052, 23:36 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

بریتانیابه Podolia, اوکراین حمله کرد
6,052, 23:29 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

بریتانیابه Connecticut, آمریکا حمله کرد
6,052, 23:28 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from United-Kingdom