محیط روشن/خاموش
Region under attack

اندونزیبه Abruzzo, ایتالیا حمله کرد
5,600, 15:25 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ایتالیابه Albanian Coast, آلبانی حمله کرد
5,600, 13:51 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

ایتالیابه Calabria, فیلیپین حمله کرد
5,600, 13:50 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from ایتالیا