محیط روشن/خاموش
Region under attack

اوکراینبه Siveria, لتونی حمله کرد
4,403, 01:14 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

اسلواکیبه Subcarpathia, اوکراین حمله کرد
4,403, 00:27 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Bucovina, صربستان حمله کرد
4,403, 00:14 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Podolia, لیتوانی حمله کرد
4,402, 23:35 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Little Poland, لهستان حمله کرد
4,402, 23:02 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Java, اندونزی حمله کرد
4,402, 19:04 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اوکراین