محیط روشن/خاموش
Region under attack

اوکراینبه Nevada, آمریکا حمله کرد
4,856, 04:04 روز (23 دقیقه قبل)

Region under attack

رومانیبه Bukovina, اوکراین حمله کرد
4,856, 02:07 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Asturias, اسپانیا حمله کرد
4,856, 01:03 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Zaporozhia, بریتانیا حمله کرد
4,856, 00:58 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Little Poland, لهستان حمله کرد
4,856, 00:55 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

بلغارستانبه Taurida, اوکراین حمله کرد
4,855, 22:30 روز ( 5 ساعت قبل )

Region under attack

بلاروسبه Siveria, اوکراین حمله کرد
4,855, 21:24 روز ( 7 ساعت قبل )

Region under attack

اوکراینبه Dnipro, اندونزی حمله کرد
4,855, 21:17 روز ( 7 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from اوکراین