محیط روشن/خاموش
Region under attack

نیجریهبه New South Wales, لهستان حمله کرد
5,127, 01:30 روز (22 دقیقه قبل)

Region under attack

لهستانبه Cork, ایرلند حمله کرد
5,126, 23:25 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه Laane-Eesti, استونی حمله کرد
5,126, 23:24 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

لهستانبه Nova Scotia, کانادا حمله کرد
5,126, 22:41 روز ( 3 ساعت قبل )

Region under attack

آمریکابه Maine, لهستان حمله کرد
5,126, 21:53 روز ( 3 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from لهستان