محیط روشن/خاموش
Region under attack

ژاپنبه Peloponnese, رومانی حمله کرد
4,449, 18:13 روز ( 3 ساعت قبل )

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Nihon no Koe رد شد
4,449, 09:09 روز ( 12 ساعت قبل )

Region under attack

جمهوری مقدونیهبه Crete, ژاپن حمله کرد
4,449, 08:56 روز ( 12 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from ژاپن