محیط روشن/خاموش
Region under attack

مکزیکبه North East States, نیجریه حمله کرد
4,611, 15:16 روز (یک ساعت قبل)

Region under attack

ایتالیابه Gulf of Mexico, مکزیک حمله کرد
4,611, 04:05 روز ( 13 ساعت قبل )

Resistance war started

یک انقلاب در North Central States شروع شد
4,611, 02:10 روز ( 15 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from مکزیک