محیط روشن/خاموش
Region under attack

برزیلبه Mesopotamia, آرژانتین حمله کرد
6,059, 08:19 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

صربستانبه Pampas, آرژانتین حمله کرد
6,059, 06:09 روز ( 16 ساعت قبل )

Region under attack

آرژانتینبه Loire Valley, فرانسه حمله کرد
6,059, 05:25 روز ( 17 ساعت قبل )

Region under attack

آرژانتینبه Cuyo, پرتغال حمله کرد
6,059, 05:25 روز ( 17 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آرژانتین