محیط روشن/خاموش
Region under attack

قبرسبه Lower Kartli, گرجستان حمله کرد
4,921, 07:05 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Sinai, مصر حمله کرد
4,921, 07:04 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Calabria, کره شمالی حمله کرد
4,921, 07:04 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

نیجریهبه Southern Cyprus, قبرس حمله کرد
4,921, 06:58 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

کرواسیبه Basilicata, قبرس حمله کرد
4,921, 02:55 روز ( 6 ساعت قبل )

War Declared

نیجریه به قبرس اعلان جنگ کرد
4,921, 01:35 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

استرالیابه New South Wales, قبرس حمله کرد
4,921, 00:39 روز ( 9 ساعت قبل )

Region under attack

مونتنگروبه Venezuelan Andean, قبرس حمله کرد
4,920, 23:16 روز ( 10 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from قبرس