محیط روشن/خاموش
Region under attack

فیلیپینبه Al Bahah, قبرس حمله کرد
6,088, 01:58 روز (53 دقیقه قبل)

Region under attack

عربستان سعودیبه Al Riyadh, قبرس حمله کرد
6,088, 00:50 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Northern Borders, ارمنستان حمله کرد
6,088, 00:36 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Kansas, استرالیا حمله کرد
6,088, 00:35 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه West Georgia, گرجستان حمله کرد
6,088, 00:35 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

مصربه Southern Cyprus, قبرس حمله کرد
6,087, 18:29 روز ( 8 ساعت قبل )

Region under attack

قبرسبه Makkah, بریتانیا حمله کرد
6,087, 16:23 روز ( 10 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from قبرس