محیط روشن/خاموش
Region under attack

فرانسهبه Baden-Wurttemberg, آلمان حمله کرد
5,939, 10:55 روز ( 2 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Southern Netherlands, هلند حمله کرد
5,939, 02:47 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

جمهوری چکبه Bavaria, آلمان حمله کرد
5,939, 02:44 روز ( 10 ساعت قبل )

Region under attack

آلمانبه Wallonia, بلژیک حمله کرد
5,938, 22:35 روز ( 14 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from آلمان