محیط روشن/خاموش
87 87

Bojkott

دیروز منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
70 70

Pozsonyról röviden

4 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
39 39

A bojkott vége!?

10 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
39 39

Velemeny

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
34 34

Kormánynévsor

6 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
30 30

Visszatérés

5 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
27 27

Kormányprogram, bojkott

17 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
18 18

Hiszti*hiszti*hiszti közvetítés!

22 ساعت قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
18 18

Hideg front várható

3 روز قبل منتشر شده در: تجزیه و تحلیل های سیاسی مجارستان
Subscribe to political debates and analysis articles from مجارستان