محیط روشن/خاموش
Region under attack

اوکراینبه Gotaland, سوئد حمله کرد
4,652, 00:20 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

جمهوری مقدونیهبه Marche, سوئد حمله کرد
4,652, 00:14 روز ( 13 ساعت قبل )

Region under attack

لتونیبه Gotland, سوئد حمله کرد
4,651, 23:01 روز ( 14 ساعت قبل )

Region under attack

لیتوانیبه Scania, سوئد حمله کرد
4,651, 22:15 روز ( 15 ساعت قبل )

Subscribe to all articles from سوئد