محیط روشن/خاموش
Region under attack

اروگوئهبه Bolivian Altiplano, کرواسی حمله کرد
5,937, 14:10 روز (یک دقیقه قبل)

Region under attack

لهستانبه Java, اندونزی حمله کرد
5,937, 13:53 روز (18 دقیقه قبل)

Subscribe to all articles