محیط روشن/خاموش
Region under attack

بلغارستانبه Picardy, فرانسه حمله کرد
4,620, 01:17 روز (یک دقیقه قبل)

Donation proposal

انتقال خزانه مجلس به Pakistan eRepublik رد شد
4,620, 01:16 روز (یک دقیقه قبل)

Region under attack

اسپانیابه Sardinia, ایتالیا حمله کرد
4,620, 01:12 روز (6 دقیقه قبل)

Region under attack

کلمبیابه Andina, پرو حمله کرد
4,620, 01:08 روز (10 دقیقه قبل)

Resistance war started

یک انقلاب در Otago شروع شد
4,620, 01:02 روز (16 دقیقه قبل)

Subscribe to all articles