محیط روشن/خاموش
Region under attack

برزیلبه North Calais, فرانسه حمله کرد
6,085, 19:49 روز (4 دقیقه قبل)

Region under attack

اوکراینبه Otago, نیوزیلند حمله کرد
6,085, 19:42 روز (11 دقیقه قبل)

Region under attack

اوکراینبه Little Poland, لهستان حمله کرد
6,085, 19:39 روز (14 دقیقه قبل)

Region under attack

اوکراینبه Jamtland Harjedalen, سوئد حمله کرد
6,085, 19:37 روز (16 دقیقه قبل)

Region under attack

صربستانبه Rhone Alps, فرانسه حمله کرد
6,085, 19:29 روز (24 دقیقه قبل)

Subscribe to all articles