ММ акција од SaJrUs

Day 1,911, 11:32 Published in North Macedonia Cuba by Klaus Hargreeves

Добра вечер Македонија,каде и да си...

Пред да се "фрлите на работа" помослете само на една изрека

ПРАВИ ГО ОНА ШТО И ДРУГИТЕ САКАШ ДА ГО НАПРАВАТ ЗА ТЕБЕ

Акцијата "Медиа Могул Акција"што ја организираше SaJrUs за младите е-новинари за собирање на 1 000 претплати и конечно добивање на ММ медалчето продолжува но со засилен спам 🙂


Да им помогнеме на младите играчи,да и помогнеме на е-Македонија.

Не одзема многу време за да ставите еден SUB на секој од весниците


http://www.erepublik.com/en/newspaper/drente-s-newspaper-267875/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/pelisterski-oci-287639/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/trac-sluzba-270634/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/gjorce-news-268472/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/asa-news-271836/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/makedonski-nacional-286233/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/da-dottore-cronicles-278603/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/emkd-info1-287652/1

http://www.erepublik.com/mk/newspaper/utrinski-evesnik-285328/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/voice-of-macedonia1-265818/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/emac3donian-news-262986/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/rastur-sistem-256789/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/kurir-mk1-281304/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/fighternews-282372/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/aron-s-tribune-250380/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/mojov-news-270702/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/marjan-news-271437/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/nepoznat-vesnik-255776/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/press24-7-mk-287200/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/redemption-of-the-world-270814/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/na-bravemkd-vesniko-276886/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/moi-gledista-267782/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/kampanja-za-ekonomija-287677/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/koloren-news-275540/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/the-warrior-news-279380/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/esvetoven-vic-parad-277849/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/glupavo-vesni4e-267815/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/bitolskivesnik-282530/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/alfa-press-282190/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/korkac-online-279495/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/elektrodata-na-tigarot-283879/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/macedonian-post-272553/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/the-impartial-reporter-274905/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/tempus-pecunia-est-244296/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/daily-news1-268902/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/bela-hronika-287737/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/shiftdelete-284396/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ilija-des-277620/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/pelisterski-oci-287639/1

http://www.erepublik.com/en/article/-1-2207069/1/20

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ebaby-news-278950/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/kb-vesnik-280484/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ne-svest-281353/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ilinden-herald-270459/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/in-search-of-solid-ground-287399/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/macedonian-way-278417/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/loza-1-247625/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/glasot-na-tigri-249208/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/austria-journal-253492/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/epten-dobar-vesnik-247868/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/gyhabcka-npabga-1328/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ljubav-na-daljinu-256557/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/hustlertv-news-272396/1

http://www.erepublik.com/mk/article/-1-2206825/1/20

http://www.erepublik.com/en/newspaper/southpark-news-272470/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/nesto-novo-na-zapad-254114/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/prince-of-macedonia-284087/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/blaugrana-267538/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/seiz-power-280865/1

http://www.erepublik.com/mk/newspaper/alexander-of-macedonia-285754/1

www.erepublik.com/en/newspaper/ambasador-vo-ev-britanija-286778/1

http://www.erepublik.com/en/article/-100-1-2206527/1/20

http://www.erepublik.com/en/article/-1-2207069/1/20

http://www.erepublik.com/en/newspaper/hristijan-news-268799/1

http://www.erepublik.com/en/article/-1-2207438/1/20

http://www.erepublik.com/en/newspaper/story-news-262026/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/desert-eagle-44mm-286588/1

http://www.erepublik.com/mk/newspaper/makedonija-vecna-lt-3-287151/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/bossman2-287149/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/relax-news--273244/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/vojvodski-vesnik-286735/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/sub-za-sub-za-mm-medal-272047/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/porecki-vesnik-287738/1

http://www.erepublik.com/en/article/-1-2187828/1/20

http://www.erepublik.com/en/newspaper/ebaby-news-278950/1

http://www.erepublik.com/en/newspaper/macedonian-way-278417/1

ttp://www.erepublik.com/en/article/ak--2208938/1/20


П.С.

МАКЕДОНИЈА ВЕЧНА И ОБЕДИНЕТА