Фонът е включен/изключен
Region under attack

Ирландия нападна Wexford, Албания
Ден 4,450, 12:18 (преди 6 минути)

Region under attack

Унгария нападна West Midlands, Чили
Ден 4,450, 12:17 (преди 7 минути)

Region under attack

Румъния нападна Eastern Serbia, Сърбия
Ден 4,450, 11:49 (преди 35 минути)

Subscribe to all articles