Фонът е включен/изключен
Resistance war started

Въстание започна в Louth
Ден 4,407, 22:43 (преди 4 часа)

Region under attack

САЩ нападна Aland, Финландия
Ден 4,407, 22:36 (преди 4 часа)

Region under attack

Финландия нападна Wexford, Ирландия
Ден 4,407, 20:34 (преди 6 часа)

Region under attack

Финландия нападна Eastern Finland, Полша
Ден 4,407, 17:20 (преди 9 часа)

Region under attack

Финландия нападна Rhode Island, Унгария
Ден 4,407, 15:12 (преди 11 часа)

Subscribe to all articles from Финландия