Фонът е включен/изключен
Resistance war started

Въстание започна в Rhone Alps
Ден 4,925, 23:26 (сега)

Region under attack

Хърватия нападна Molise, Черна гора
Ден 4,925, 22:14 (преди един час)

Region under attack

Грузия нападна West Georgia, Черна гора
Ден 4,925, 21:44 (преди един час)

Region under attack

Черна гора нападна North Caucasus, Турция
Ден 4,925, 15:20 (преди 8 часа)

Subscribe to all articles from Черна гора