Фонът е включен/изключен
Region under attack

Унгария нападна Delaware, Чили
Ден 4,924, 10:35 (преди 4 часа)

Region under attack

Унгария нападна Guangxi, Китай
Ден 4,924, 05:23 (преди 9 часа)

Resistance war started

Въстание започна в Lower Normandy
Ден 4,924, 03:19 (преди 11 часа)

Region under attack

Унгария нападна Illinois, Хърватия
Ден 4,924, 02:27 (преди 12 часа)

Region under attack

Албания нападна Epirus, Унгария
Ден 4,924, 02:13 (преди 13 часа)

Resistance war started

Въстание започна в Tennessee
Ден 4,924, 01:57 (преди 13 часа)

Subscribe to all articles from Унгария