Фонът е включен/изключен
Resistance war started

Въстание започна в Low Andes
Ден 4,383, 12:04 (преди 4 часа)

Region under attack

Румъния нападна Northern Great Plain, Унгария
Ден 4,383, 11:46 (преди 4 часа)

Subscribe to all articles from Унгария