Фонът е включен/изключен
Resistance war started

Въстание започна в Languedoc Roussillon
Ден 4,647, 01:44 (преди 17 минути)

Region under attack

Канада нападна Yukon, Италия
Ден 4,647, 01:34 (преди 27 минути)

Region under attack

Сърбия нападна Kakheti, Италия
Ден 4,647, 01:29 (преди 32 минути)

Region under attack

Иран нападна Emilia-Romagna, Италия
Ден 4,647, 01:03 (преди 58 минути)

Region under attack

Италия нападна Marche, Швеция
Ден 4,647, 00:55 (преди един час)

Region under attack

Италия нападна Jizan, Австралия
Ден 4,647, 00:53 (преди един час)

Region under attack

Италия нападна Lombardy, Украйна
Ден 4,647, 00:52 (преди един час)

Region under attack

Италия нападна Alaska, САЩ
Ден 4,647, 00:51 (преди един час)

Subscribe to all articles from Италия