Фонът е включен/изключен
Region under attack

САЩ нападна Missouri, Австралия
Ден 6,000, 16:35 (преди един час)

Region under attack

Украйна нападна Volhynia, Австралия
Ден 6,000, 09:46 (преди 8 часа)

Region under attack

Австралия нападна North West States, Япония
Ден 6,000, 07:50 (преди 10 часа)

Region under attack

Австралия нападна Kansas, Швеция
Ден 6,000, 00:05 (преди 17 часа)

Subscribe to all articles from Австралия