Фонът е включен/изключен
Resistance war started

Въстание започна в Federation of BiH
Ден 4,644, 10:03 (преди един час)

Region under attack

Хърватия нападна North of Brazil, Бразилия
Ден 4,644, 09:41 (преди един час)

Region under attack

Хърватия нападна Southeast of Brazil, Уругвай
Ден 4,644, 09:31 (преди един час)

Region under attack

Хърватия нападна Lower Carniola, Словения
Ден 4,644, 06:29 (преди 4 часа)

Subscribe to all articles from Хърватия