Фонът е включен/изключен
Region under attack

Турция нападна Basilicata, Бразилия
Ден 5,993, 22:53 (преди един час)

Region under attack

Турция нападна Black Sea Coast of Turkey, Испания
Ден 5,993, 22:52 (преди един час)

Region under attack

Италия нападна Calabria, Турция
Ден 5,993, 21:33 (преди 2 часа)

Region under attack

Турция нападна Haifa district, Израел
Ден 5,993, 16:28 (преди 7 часа)

Subscribe to all articles from Турция