Фонът е включен/изключен
Region under attack

САЩ нападна Southern Great Plain, Сърбия
Ден 6,028, 10:02 (преди 9 часа)

Donation

Сърбия направи дарение на Narodna Banka Srbije
Ден 6,028, 09:00 (преди 10 часа)

Region under attack

Сърбия нападна Oltenia, Румъния
Ден 6,027, 23:07 (преди 20 часа)

Resistance war started

Въстание започна в Rhone Alps
Ден 6,027, 22:37 (преди 21 часа)

Subscribe to all articles from Сърбия