Δέκατη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,940, 13:09 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #10

Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


ΔΕΝ δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη αυτή τη στιγμή. Συμπληρώστε, όμως, τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξει διαθέσιμη θέση.


Ζητείται Υπεύθυνος Επιμελητείας. Για πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε με milano13
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #10 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 27/08/2018-02/09/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 34 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 46.200 cc

> 1 τακτική διανομή φαγητού, 720.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 91.800 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc

> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 80.560 cc


> 3 εγγραφές μελών

> 3 αποχωρήσεις λόγω ανενεργείας

> Αριθμός μελών ιστορικά : 110

> Αριθμός μελών κατά τον έλεγχο: 74

> Αριθμός μελών τώρα: 74


> Ρυθμοί προόδου: 0 πολυψήφιος, 5 διψήφιοι, 20 μονοψήφιοι, 45 δεκαδικοί και 4 μηδενικοί


Σχόλιο: To Plato Foundation αποφάσισε να αναπροσαρμόσει την επιχορήγηση στο 75% (-25😵 του αρχικού ποσού για τις πρώτες δύο εβδομάδες και στο 50% (-50😵 για τις δύο επόμενες. Όποιος πολίτης ενδιαφέρεται να συνδράμει στην ανάταξη του προϋπολογισμού, παρακαλείτε να επικοινωνήσει με milano13 ή Asterios C.Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) weekly progress prizes


New member applications are closed. However, fill in this form and we will let you know as soon as a position opens up.


Quartermaster wanted. For information and expression of interest contact milano13This is Progress Report #10, reporting stats from 27/08/2018 to 02/09/2018.

Review previous reports: #9, #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 34 rank-up rewards, costing 46.200 cc

> 1 food giveaways of 720.000 energy units total, costing 91.800 cc

> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc

> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 80.560 cc


> 3 new member enrollments

> 3 dropoutsdue to inactivity

> All-time member count: 110

> Member count at check: 74

> Current member count: 74


> Growth rates: 0 multi-digit, 5 double-digit, 20 single-digit, 45 decimal and 4 zero


Note: The Plato Foundation decided to cut our grant down to 75% (-25😵 of its original size for the first two weeks and to 50% (-50😵 for the two weeks after that. Any citizen interested in helping us reinstate our budget, please contact milano13 or Asterios C.
Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!