ΠΈΜΠΤΗ Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,898, 13:17 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #5


Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό

3) διμηνιαία βραβεία προόδου


Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη. Απλά συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #5 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 10/07/2018-22/07/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #4, #3, #2, #1> 29 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 24.900 cc

> 2 τακτικές διανομές φαγητού, 1.460.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 171.600 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 10.000 cc

> 3 δωρεές (2 από Plato Foundation, 1 από ιδιώτη), αξίας 229.100 cc

> 2 εγγραφές μελών (Μέγιστος αριθμός μελών: 72)


> Ρυθμοί προόδου: 0 πολυψήφιος, 2 διψήφιοι, 19 μονοψήφιοι, 46 δεκαδικοί και 5 μηδενικοί


Σχόλιο: Παρατηρείται μια κάμψη στα στατιστικά λόγω καλοκαιριού. Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην απομακρύνουμε μη ενεργούς παίκτες γι’ αυτήν την περίοδο.
Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) twice-a-month progress prizes


New member applications are open. Fill in this form.This is Progress Report #5, reporting stats from 10/07/2018 to 22/07/2018. Review previous reports: #4, #3, #2, #1> 29 rank-up rewards, costing 24.900 cc

> 2 food giveaways of 1.460.0000 energy units total, costing 171.600 cc

> 8 Progress Prizes, costing 10.000 cc

> 3 incoming donations (2 by Plato Foundation, 1 by citizen), valued 229.100 cc


> 2 member enrollments (Top member count: 72)


> Growth rates: 0 multi-digit, 2 double-digit, 19 single-digit, 46 decimal and 5 zero


Note: There’s a general ‘relaxation’ because of summertime. We’ve decided not to remove inactive members this time around.Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side! 🙂