Όγδοη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,926, 02:46 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #8

Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


Δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη. Απλά συμπλήρωσε αυτή τη φόρμα.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #8 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 13/08/2018-19/08/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 20 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 18.700 cc

> 1 τακτική διανομή φαγητού, 754.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 90.480 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc

> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 107.500 cc


> 8 εγγραφές μέλους (Μέγιστος αριθμός μελών: 88)

> Ρυθμοί προόδου: 0 πολυψήφιος, 2 διψήφιοι, 17 μονοψήφιοι, 49 δεκαδικοί και 18 μηδενικοί


Σχόλιο: Θεωρήσαμε σκόπιμο να μην απομακρύνουμε μη ενεργούς παίκτες γι’ αυτήν την περίοδο λόγω καλοκαιριούΠαρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) weekly progress prizes


New member applications are open. Fill in this form.This is Progress Report #8, reporting stats from 13/08/2018 to 19/08/2018.

Review previous reports: #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 20 rank-up rewards, costing 18.700 cc

> 1 food giveaways of 754.000 energy units total, costing 90.480 cc

> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc

> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 107.500 cc


> 8 member enrollment (Top member count: 88)

> Growth rates: 0 multi-digit, 2 double-digit, 17 single-digit, 49 decimal and 18 zero


Note : We’ve decided not to remove inactive members this time around because of summertime
Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!