Ένατη Αναφορά Προόδου Προγράμματος Ίκαρος!!

Day 3,933, 10:47 Published in Greece USA by milano13

Πρόγραμμα Ίκαρος: Αναφορά Προόδου #9

Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι μια προσπάθεια ενίσχυσης Ελλήνων μαχητών αεροπορίας που προσφέρει:


1) ανταμοιβές για προαγωγή σε αεροπορικό στρατιωτικό βαθμό

2) εβδομαδιαία ενίσχυση σε φαγητό

3) εβδομαδιαία βραβεία προόδου


ΔΕΝ δεχόμαστε αιτήσεις για νέα μέλη αυτή τη στιγμή. Συμπληρώστε, όμως, τη φόρμα και θα σας ενημερώσουμε μόλις υπάρξει διαθέσιμη θέση.
Αυτή είναι η Αναφορά Προόδου #9 και ανασκοπεί στατιστικά της περιόδου 20/08/2018-26/08/2018. Μελετήστε προηγούμενες αναφορές: #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 26 ανταμοιβές προαγωγής, κόστους 25.000 cc

> 1 τακτική διανομή φαγητού, 740.000 μονάδες ενέργειας, κόστους 96.200 cc

> 8 Βραβεία Προόδου, κόστους 5.000 cc

> 1 δωρεά (από Plato Foundation), αξίας 106.250 cc


> 5 εγγραφές μελών

> 17 αποχωρήσεις: 15 λόγω ανενεργείας, 1 λόγω αλλαγής υπηκοότητας, 1 λόγω τιμωρίας

> Αριθμός μελών ιστορικά : 107

> Αριθμός μελών κατά τον έλεγχο: 91

> Αριθμός μελών τώρα: 74


> Ρυθμοί προόδου: 1 πολυψήφιος, 2 διψήφιοι, 21 μονοψήφιοι, 46 δεκαδικοί και 21 μηδενικοί


Σχόλιο 1: Οι 15 αποχωρήσεις, πρακτικά, δεν αφορούν μόνο τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο σχεδιασμός ήταν να μην απομακρύνουμε μέλη για λόγους ανενεργείας κατά το καλοκαίρι. Όμως επειδή πλέον μας ζητούνται στατιστικά διατήρησης (retention) επισπεύσαμε τη διαδικασία κατά μία εβδομάδα.


Σχόλιο 2: Όπως ανακοινώθηκε σε σχετικό άρθρο, το Plato Foundation σχεδιάζει να περικόψει επιχορηγήσεις προς μακροχρόνια προγράμματα. Αναζητούμε ήδη εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις παροχές προς τα μέλη μας και να συνεχίσουμε να δεχόμαστε νέα μέλη. Δεδομένης της εξέλιξης, σχεδιάζεται αναδιάρθρωση του Προγράμματος. Οι λεπτομέρειες βρίσκονται υπό συζήτηση και θα δημοσιοποιηθούν προσεχώς.Παρακαλώ ψηφίστε, σχολιάστε, επιδοκιμάστε και αναρτήστε σύνδεσμο στη ροή των φίλων σας και της Μονάδας σας. Η υποστήριξή σας είναι πολύτιμη. Μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινήσεις, να κάνετε παρατηρήσεις ή να υποβάλετε προτάσεις. Το Πρόγραμμα Ίκαρος είναι ένας ‘ζωντανός οργανισμός’ που εξελίσσεται συνεχώς. Σας θέλουμε μαζί μας! 🙂

Για την αγγλόφωνη εκδοχή του άρθρου, δείτε παρακάτω.
Project Icarus assists Greek aircraft fighters through:


1) rank-up rewards

2) weekly food giveaways

3) weekly progress prizes


New member applications are closed. However, fill in this form and we will let you know as soon as a position opens up.This is Progress Report #9, reporting stats from 20/08/2018 to 26/08/2018.

Review previous reports: #8, #7, #6, #5, #4, #3, #2, #1> 26 rank-up rewards, costing 25.000 cc

> 1 food giveaways of 740.000 energy units total, costing 96.200 cc

> 8 Progress Prizes, costing 5.000 cc

> 1 incoming donations (by Plato Foundation), valued 106.250 cc


> 5 new member enrollments

> 17 dropouts: 15 due to inactivity, 1 due to cs change, 1 due to permaban

> All-time member count: 107

> Member count at check: 91

> Current member count: 74


> Growth rates: 1 multi-digit, 2 double-digit, 21 single-digit, 46 decimal and 21 zero


Note 1: Technically, the 15 dropouts due to inactivity do not correspond to this period only. We had decided not to remove inactive members during summertime. However, since we are now required to report retention stats we moved the process up a week.


Note 2: As announced in an article, the Plato Foundation plans to cut down on the grants of long-running projects. We are already looking for alternative financing so as to be able to maintain provisions to our members and keep applications open. Under these circumstances, a restructuring of the Icarus Project is in order. Details are being discussed and will be made public in the immediate future.Please vote, comment, endorse and shout. Your support is valuable. Don’t hesitate to ask for clarifications, make remarks and submit proposals. The Icarus Project is a ‘living organism’ that is constantly evolving. We want you on our side!