ფონის ჩართვა/გამორთვა
48 48

ENDORSE MISSION

28 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. ჩეხეთის რესპუბლიკა
Subscribe to first steps in erepublik articles from Czech-Republic