ფონის ჩართვა/გამორთვა
21 21

World traveler-last 4 countries. 70/74

22 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. ჩინეთი
Subscribe to first steps in erepublik articles from ჩინეთი