ფონის ჩართვა/გამორთვა
19 19

The Pilot

23 საათის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. კანადა
Subscribe to first steps in erepublik articles from კანადა