ფონის ჩართვა/გამორთვა
26 26

JOIN THE SWISS GUARDS

17 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. შვეიცარია
Subscribe to first steps in erepublik articles from შვეიცარია