ფონის ჩართვა/გამორთვა
19 19

FREEDOM to Zapatista Matanzas !

5 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. კვიპროსი
Subscribe to first steps in erepublik articles from კვიპროსი