Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Становништво

City Emblem

Kragujevac
(Главни град Sumadija)

745 становници (Нема регистрованих гласача)

137 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5 Одбрамбени систем
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Ова регија није освајана у претходних 250 дана.

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 72 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+25%

Авион

Industry icon

+45%

Бонуси регије

Риба

+2%

Воће

+3%

Стока

+4%

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 9.64% 25.00% 23.44% 8.52% 7.42% 6.59% 0.82% 4.66%
Industry icon Оружја 3.21% 1.60% 0.31% 0.19% 0.19% 0.07% 0.78% 21.27%
Industry icon Куће 0.00% 5.27% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0.00% 0.00% 0% 0% 0% 0.46% N/A N/A