Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Становништво

City Emblem

Kraljevo
(Главни град Raska)

722 становници (Нема регистрованих гласача)

64 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 Одбрамбени систем
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Ова регија није освајана у претходних 250 дана.

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 240 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+25%

Авион

Industry icon

+45%

Бонуси регије

Титанијум

+3%

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 2.36% 1.98% 2.88% 2.89% 0.65% 1.82% 0.00% 1.37%
Industry icon Оружја 0.33% 0.55% 0% 0.00% 0.00% 0.00% 0% 6.90%
Industry icon Куће 0.00% 0.00% 0.20% 0.99% 0% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0.00% 0% 0% 0% 0% 0.00% N/A N/A