Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Southern Serbia

Држава - Друштво   wiki

Становништво

City Emblem

Nis
(Главни град Southern Serbia)

566 становници (Нема регистрованих гласача)

133 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6 Одбрамбени систем
7
8
9
10
11
12
13 Одбрамбени систем
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Ова регија није освајана у претходних 250 дана.

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 439 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+25%

Авион

Industry icon

+45%

Бонуси регије

Гвожђе

+2%

Алуминијум

+3%

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 7.59% 3.33% 0.65% 4.13% 2.71% 6.18% 0.10% 6.88%
Industry icon Оружја 5.69% 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00%
Industry icon Куће 0.00% 5.19% 2.55% 0.20% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0.00% 0% 0% 0% 0% 1.17% N/A N/A