Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Становништво

City Emblem

Zajecar
(Главни град Eastern Serbia)

688 становници (Нема регистрованих гласача)

52 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Одбрамбени систем
11
12
13
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Ова регија није освајана у претходних 250 дана.

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 71 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+25%

Авион

Industry icon

+45%

Бонуси регије

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 0.47% 0.74% 6.55% 0.86% 0.00% 0.00% 0% 0.74%
Industry icon Оружја 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.51%
Industry icon Куће 0.00% 0.59% 2.50% 0% 0% 0% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0.00% 0% 0% 0.00% 0% 0% N/A N/A