Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Становништво

City Emblem

Novi Sad
(Главни град Vojvodina)

850 становници (Нема регистрованих гласача)

98 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Одлучност регије у устаничком рату

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 80 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+52.5%

Авион

Industry icon

+72.5%

Бонуси регије

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 2.53% 5.95% 1.81% 1.98% 0.79% 0.11% 0.00% 2.21%
Industry icon Оружја 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 11.50%
Industry icon Куће 0.00% 1.31% 0.16% 1.88% 0% 0.00% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 0% 1.50% 0% 0% 0% 0% N/A N/A