Амбијент укључен/искључен

Србија

вики Чин 3 Asteria

Становништво

City Emblem

Belgrade
(Главни град Belgrade)

1,532 становници (Нема регистрованих гласача)

247 посетилаца (Нема становника са држављанством ове државе)

Зграде

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 Болница
13
14
15

Историјски главни град

Одлучност регије у устаничком рату

Ова регија није освајана у претходних 250 дана.

Одлучност регије док је нападнута (Ослобођено: пре 80 дана)

Ова регија нема одлучност приликом напада.

Информације о продуктивности

Бонуси државе

Храна

Industry icon

+87.5%

Оружје

Industry icon

+100%

Куће

Industry icon

+52.5%

Авион

Industry icon

+72.5%

Бонуси регије

Гвожђе

+2%

Алуминијум

+3%

Нафта

+4%

Загађење

Индустрија Сировина      
 
Industry icon Храна 13.87% 10.60% 5.49% 6.40% 3.54% 5.87% 0.54% 10.43%
Industry icon Оружја 9.51% 2.86% 0.65% 1.01% 1.36% 0.89% 0.65% 25.00%
Industry icon Куће 1.47% 6.80% 1.33% 2.74% 0.00% 0.07% N/A N/A
Industry icon Aircraft Weapons 4.08% 0% 1.50% 0% 0% 22.71% N/A N/A