ფონის ჩართვა/გამორთვა
17 17

JOIN THE SWISS GUARDS

24 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. შვეიცარია
Subscribe to first steps in erepublik articles from შვეიცარია