ფონის ჩართვა/გამორთვა
18 18

Freedom for...

18 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. ბულგარეთი
Subscribe to first steps in erepublik articles from ბულგარეთი