ფონის ჩართვა/გამორთვა
81 81

FAREWELL

13 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
13 13

TÜRKİYE'NİN BÜTÜNLÜĞÜ

7 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
10 10

25 Yorum Görevi 3/3

29 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
9 9

25 yorum görev 2 (salımlı)

29 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
3 3

aradan uzun yıllar geçmiş

9 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
1 1

Yeni Türk partisi LİBERALİZM

5 დღის წინ დაწერილია: პირველი ნაბიჯები eRepublik-ში. თურქეთი
Subscribe to first steps in erepublik articles from თურქეთი