Вклучи/Исклучи амбиент
35 35

Запитване към танкистите

пред 3 дена објавено во: Наредби за битка Бугарија
Subscribe to battle orders articles from Бугарија