Вклучи/Исклучи амбиент
36 36

BUSTER CALL !!!

пред 3 часа објавено во: Воена анализа Индонезија
Subscribe to warfare analysis articles from Индонезија