ფონის ჩართვა/გამორთვა
Region under attack

რუმინეთი attacked Scania, შვედეთი
დღე 4,382, 12:07 (6 საათის წინ)

Propose natural enemy

უნგრეთი has been proposed as Natural Enemy.
დღე 4,382, 11:40 (6 საათის წინ)

Region under attack

ბულგარეთი attacked Transilvania, რუმინეთი
დღე 4,382, 10:38 (7 საათის წინ)

Resistance war started

A resistance has started in Vojvodina
დღე 4,382, 10:25 (7 საათის წინ)

Region under attack

სერბეთი attacked Banat, რუმინეთი
დღე 4,382, 09:06 (9 საათის წინ)

Subscribe to all articles from რუმინეთი