ფონის ჩართვა/გამორთვა
Region under attack

რუმინეთი attacked Scania, ალბანეთი
დღე 5,983, 22:48 (4 დღის წინ)

Region under attack

ირანი attacked Southeastern Albania, ალბანეთი
დღე 5,983, 02:33 (5 დღის წინ)

Region under attack

რუმინეთი attacked Bohus, ალბანეთი
დღე 5,982, 23:33 (5 დღის წინ)

Natural enemy proposal rejected

ლატვია as new Natural Enemy proposal has been rejected.
დღე 5,982, 21:45 (5 დღის წინ)

Subscribe to all articles from ალბანეთი