ფონის ჩართვა/გამორთვა
9 9

Content

10 საათის წინ დაწერილია: სოციალური ქმედება და გართობა რუმინეთი
36 36

Care e miza?

2 დღის წინ დაწერილია: სოციალური ქმედება და გართობა რუმინეთი
29 29

eStatistica alelegerilor

3 დღის წინ დაწერილია: სოციალური ქმედება და გართობა რუმინეთი
12 12

Let's do this!

5 დღის წინ დაწერილია: სოციალური ქმედება და გართობა რუმინეთი
29 29

NV promitez....

6 დღის წინ დაწერილია: სოციალური ქმედება და გართობა რუმინეთი
27 27

Plato zice ca lupt prea mult

6 დღის წინ დაწერილია: ომის ანალიზი რუმინეთი
24 24

Va promit....

6 დღის წინ დაწერილია: პოლიტიკური დებატები და ანალიზი რუმინეთი
Subscribe to all articles from რუმინეთი