Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο
Resistance war started

Ξεκίνησε πόλεμος αντίστασης στη χώρα Visayas
Ημέρες 4,449, 18:45 (πριν 18 ώρες)

Subscribe to all articles from Γαλλία