Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο
War Declared

Η χώρα Ιράν κήρυξε πόλεμο στη χώρα Ουγγαρία
Ημέρες 4,610, 14:35 (πριν μία ώρα)

Propose natural enemy

Η χώρα Ιράν προτάθηκε ως Φυσικός Εχθρός.
Ημέρες 4,610, 11:13 (πριν 4 ώρες)

Subscribe to all articles from Ουγγαρία