Φόντο ενεργοποιημένο/απενεργοποιημένο
Minimum wage proposal

Προτάθηκε νέος κατώτατος μισθός
Ημέρες 4,292, 12:25 (πριν 3 ώρες)

Subscribe to all articles from Πορτογαλία