Ambient on/off

حالم بده

3 Day 1,914, 00:06 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

خندیدن به ضرب گلوله...

و استجاب دعای ِ کشور همسایه

در بوسه های که به ازای هر ده عدد / دو تا رایگان میگیری

...

پای میز سیاست نشستیم و زیر/ میزی گرفتیم

و پایتخت / پای تخت ها از یادمان رفت

سیاست / سوتین شد با سایز هایی که دهان ما ر

read more »

دنیا

2 Day 1,909, 08:16 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

دنیا همین است مرد

فحش های نجویده ای زیر برج میلاد ...

پیک های مشروبی که سرت را گرم ِ بی کسی هایت کند

و مردمی که شبیه گلبول هایت از سر ِ وظیفه می روند و می آیند

آنوقت تو می خواهی جهان را

با چتری نجات دهی که برای سنگینی های دلت هم جا

read more »

شیطان

3 Day 1,908, 02:35 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

آی بانو

پیچ و تاب موهایت

خدا را از خر شیطان

پیاده می‌کند

من که عددی نیستم.

عدد یعنی

حساب موهای تو

سرانگشتی نیست

اما از دست من در می‌رود ...

read more »

سوزن بانو

3 Day 1,907, 01:32 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment

شماطه های ساعت را روی خودم میکشم

زنگ میخورم در پتویی که از من تا تو/کنار آمده است

بیدار میشوم در روز نامه های صبحی که تیترش از اسم تو اقتباس شده ...

دنیا بدون ِ تو شبیه مردی شلخته است که

همیشه دنبال نداشته هایش میگردد

.

.


تا

read more »

بیو گرافی

6 Day 1,906, 07:46 Published in Iran Iran Social interactions and entertainment Social interactions and entertainment


(بیوگرافی ِ مجسمه ای که تبرها را بیشتر از تایید ها به رسمیت گرفته )
به خود خیره می شوم

دنبال برچسبی می گردم که اسمم را روی سینه ام سنجاق کرده باشد ....

این جهان بی پدر تر از این حرف هاست که مرا به اصالت تفکرم نسبت دهد

به خودی ِ خو … read more »